Pre zabezpečenie Vašej prepravy Vás prosíme, aby ste formulár kompletne vyplnili.

Po doručení Vašej požiadavky Vás kontaktujeme e-mailom alebo telefonicky.

  * V zmysle zákona Zákona. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v online objednávkovom formulári spoločnosťou CARGO BUS s.r.o. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spracovania objednávky odoslanej vašej spoločnosti.Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

  CARGO BUS s.r.o.

  Víťaz 167
  082 38, Víťaz
  Slovakia
  IČO: 44548656
  DIČ: 2022759640
  IČ DPH: SK2022759640 podľa §4

  Telefónne číslo:


  +421 948 670 620

  +421 911 608 382

  travelbus@travelbus.sk